Assessorament Comptable

 

 

 

Comptable
La nostre firma realitza un assessorament personalitzat a les empreses i particulars, la qual cosa representa un avantatge per a elles des del punt vista econòmic, aportant les solucions comptables als problemes actuals i ajudant als nostres clients a l’estudi des de viabilitats de negocis, consolidacions comptables, fins a valoracions d’empreses, per tal que puguin prendre les millors decisions en cada moment.

 

  • Assessorar i donar cobertura a aquells dubtes comptables d’acord amb el PGC, PGC específics,  i les resolucions del ICAC.
  • Portar la teneduria de llibres de les operacions comptables dels nostres clients.
  • Anàlisis dels estats financers per tal de poder prendre decisions óptimes.
  • Preparació dels estats comptables, Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria.
  • Portar a diligenciar davant el Registre Mercantil els llibres de comptabilitat.
  • Consolidació comptable per els Grups Societaris obligats a la consolidació.
  • Viabilitat de projectes empresarials i estudi de reestructuracions.
  • Valoracions d’empreses ja sigui per la seva compra o venda de les mateixes.