Assessorament Fiscal

 

 

 

Assessorament Fiscal
La nostra firma realitza un assessorament personalitzat a les empreses i particulars, la qual cosa representa un avantatge per a elles des del punt vista econòmic, estudiant la planificació fiscal més óptima en cada momento, per tal que es puguin adaptar competitivament a la dinámica de canvis de l’entorn económic actual.

 

Assessorament a particulars

 • Estudi, simulacions de declaració de renda.
 • Preparació i presentació de les declaracions tributàries de totes les administracions públiques (Estatal, Autonòmica i Local).
 • Estudi i assessorament en la forma (societat, comunitat de béns, persona física) d’afrontar un negoci.
 • Tramitació de totes aquelles declaracions d’altes, baixes i/o modificacions.
 • Representació davant les administracions públiques.
 • Assignació d’un assessor personal a qui vostè podrà dirigir les seves consultes.

 

Assessorament a empreses

 • Reunions semestrals de seguiment de l’empresa.
 • Assessorament en el moment de fer el tancament de l’exercici fiscal de l’empresa.
 • Assessorament en l’àmbit de la Consolidació Fiscal de Grups Empresarials.
 • Assessorament en l’aplicació dels règims especials de l’Impost sobre Societats.
 • Fiscalitat Internacional, no residents, inversions a l’estranger, convenis internacionals.
 • Assessorament en l’implementació de la documentació suport de les operacions vinculades.
 • Representació davant les administracions públiques.
 • Assignació d’un assessor personal a qui vostè podrà dirigir les seves consultes.Assessorament successori

 • Assessorament en l’àmbit del patrimoni familiar i preparació de la corresponent planificació fiscal.
 • Preparació de protocols familiars.
 • Preparació i liquidació d’herències.

 

Assessorament a cooperatives, associacions i fundacions

 • Reunions semestrals de seguiment de l’empresa.
 • Assessorament en el moment de fer el tancament de l’exercici fiscal de l’empresa.
 • Estudi de cada entitats en la seva especialitat impositiva.
 • Representació davant les administracions públiques.
 • Assignació d’un assessor personal a qui vostè podrà dirigir les seves consultes.